Din takst og eiendomsrådgiver

Vi dekker hele Hordaland!

En totalleverandør for alle bygg- og eiendomsrelaterte tjenester innen taksering

Takstmann Ricky Falck er daglig leder for Falck Takst AS, som er medlem av Norsk Takst (NT). Vi er en totalleverandør for alle bygg- og eiendoms relaterte tjenester innen taksering. Foretaket har forretningsadresse i Bergen og utfører tjenester i hele Stor Bergen og omegn. Ved større oppdrag og/eller for enkelt tilfeller, utfører vi også oppdrag i andre deler av landet.

Våre tjenester

Vi er medlem av Norsk Takst og er underlagt forbundets kvalitetskontroll og fastsatte rutiner, bestemmelser og krav for utarbeidelse av rapporter.

Verditakst

En vanlig verditakst gir en god og lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc.

Boligsalgsrapport

Det legges på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser og konflikter unngås.

Tilstandsrapport

En slik rapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen.

Næringseiendom

Vi tilbyr tjenester innen næringseiendom og har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting.

Reklamasjon / Avhending

En tilstandsrapport, men vi vurderer forholdet det klages på når en eiendom skifter eier og/eller vurderer utførte håndverkstjenester.

Skade og skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Kontakt takstmann Ricky Falck.

Priser

Foretakets oppdragsgivere er i dag meglerhus, banker, advokater, forsikringsselskap og privat- personer, som har behov for profesjonell bistand og råd i forbindelse med eiendom og eierskifte. Ved oppdrag med boligrapporter for eierskifte, utføres oppdraget til fastsatte priser i henhold til våre prislister, eller til forhåndsavtalt pris.

Takstmann Ricky Falck

Kontaktinformasjon

Bestill takst ved å fylle ut skjemaet eller ta kontakt med oss. Ved oppdrag med boligrapporter for eierskifte, utføres oppdraget til fastsatte priser i henhold til våre prislister, eller til forhåndsavtalt pris.

Kontaktskjema