Verditakst

Beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort grundige undersøkelser.

Verditakst av enebolig/rekkehus
En vanlig verditakst gir en god og lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc. Taksten beskriver den tekniske verdien på boligeiendommen, gir en låne- og markedsverdi samt en kort beskrivelse av eiendommen. Den tekniske verdi av en eiendom sier noe om hvilken standard eiendommen har. og en stipulerer en normal markedsverdi (verditakst) og låneverdi.

Areal blir kontrollmålt på stedet.

Verditaksten benyttes ifm. låneopptak, skifte-/arveoppgjør etc. – og i vårt disktrikt har den vært mye brukt ved kjøp/salg av eiendommer.

Verditakst av selveier/seksjon
En vanlig verditakst av en selvleilighet gir en god og lettfattelig beskrivelse av leilighetens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc.. Videre beregnes teknisk verdi og en stipulerer en normal markedsverdi (verditakst) og låneverdi. Videre gis det en enkel oversikt over leilighetens generelle tekniske tilstand (overfladisk).

Areal blir kontrollmålt på stedet.

Verditaksten benyttes ifm. låneopptak, skifte-/arveoppgjør etc. – og i vårt distrikt er den mye brukt ved kjøp/salg av leiligheter.

Verditakst av borettslag
En verditaksering av en leilighet gir god beskrivelse av leligheten basert på fakta om konstruksjon, beligenhet, tilstand og lignende. Takseringen tar også for seg de regnskapsmessige vurderingene av borettslaget.

Ut fra beregningene og vureringene, vurderes leigilhetens tekniske verdi, låneverdi og markedsverdi (verditakst).

Mer om boligtaksering / verdi

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Boligsalgs/tilstands rapport gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Også en verditakst beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser. NTFs boligtakstmenn tilbyr også tilstandsrapporter, som beskriver avvik fra byggeforskriftene eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

I tillegg kommer en rekke takstprodukter laget for bestemte formål eller for å beskrive bestemte forhold ved boligen. Tjenestene innen boligtaksering omfatter følgende takstprodukter:

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Vi undersøker alle rom i leiligheten når det gjelder det byggetekniske. Alle tilgjengelige flater blir vurdert. Kosmetiske avvikende forhold som ikke har vesentlig konstruksjonsmessige betydning blir ikke alltid tillagt betydning. Våtrom blir tillagt spesiell vurdering. Arbeidene utføres i henhold til en utarbeidet Norsk Standard 3600 for bruk for slike oppdrag.

Undersøkelser ved flere nivå

Spesielle tilfeller

Dersom det i spesielle tilfeller anses nødvendig kan vi utføre ytterligere undersøkelser på høyere nivåer, det vil si nivå 2 eller 3. Vanligvis kontrolleres kun innvendige arealer. Eksempelvis i sameier der eier av leiligheten også er juridisk ansvarlig for fellesarealer anbefaler vi sterkt også en kontroll av disse. Dette må imidlertid bestilles spesielt.

Undersøkelser ved flere nivå

Tilstandsrapport

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning og bygningsdeler. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Har du behov for en takstmann i Bergen og omegn?

Daglig leder Takstmann Ricky Falck har lang erfaring fra byggebransjen som Murmester med egen bedrift og eiendomsutvikling med egne bygg/prosjekter. Samt flere års erfaring som takstmann og regelmessig oppgradering i kunnskap og kompetanse.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle